Дзядевич Сергій Вікторович

Візитка
Стан: 
Викладач
Науковий ступінь: 
д. б. н.
Посада: 
Професор
Кафедра чи НДЧ-підрозділ: 
Кафедра молекулярної біології, біотехнології та біофізики
Телефон: 
+38 (044 ) 526-05-82

 

     Закінчив радіофізичний факультет Київського університету ім. Тараса Шевченка в 1992 р. В 1992-95 рр. навчався в аспірантурі університету. В 1995 р. захистив кандидатську дисертацію "Розробка ферментних та клітинних кондуктометричних біосенсорів для визначення концентрацій деяких субстратів та інгібіторів ферментів" в Інституті біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України (наукові керівники - проф. Стріха В.І., к.б.н. Солдаткін О.П.), а в 2005 р. - докторську дисертацію "Системний аналіз взаємозв'язків біоселективних елементів з мініатюрними електрохімічними перетворювачами в біосенсориці" в Інституті молекулярної біології і генетики НАН України.

Працював науковим (1995-98 рр.), старшим науковим (1998-2004 рр.) та провідним науковим співробітником (з 2004 р.) лабораторії біомолекулярної електроніки Інституту молекулярної біології і генетики НАН України.

Викладає спеціальний курс "Біосенсори" магістрам біологічного факультету та курс "Біомолекулярна електроніка" магістрам Інституту високих технологій, веде лабораторні роботи з циклів "Біосенсори" та "Біомолекулярна електроніка", наукові семінарські заняття із магістрами кафедри молекулярної біології, біофізики та біотехнології.

Основні напрями наукових досліджень - розробка біосенсорів для аналізу важливих метаболітів на основі прямих ферментативних реакцій та визначенню токсичних речовин з використанням інгібіторного ферментного аналізу для потреб медицини, біотехнології, харчової промисловості та охорони довкілля. Лабораторні прототипи деяких розроблених біосенсорів (глюкозний, уреазний, загальної токсичності) апробовано при аналізі реальних зразків (сироватка крові, водні розчини токсинів у процесі їхньої фотодеградації).

Неодноразово запрошувався читати лекції та виступати з доповідями в університетах Німеччини, Франції, Чехії та Турції. Працювпав за кордоном як запрошений дослідник в Інституті хемо- та біосенсорики, Мюнстер, Німеччина (1996, 1999 рр.), Університет м.Лідс, Велика Британія (1997), Ecole Centrale, Ліон, Франція (1999, 2002, 2004 рр.), Університет Клода Бернара, Ліон, Франція (2000-2001 рр.).

Науковий керівник міжнародних грантів (НАТО, 7 рамочна програма ЄС) та проектів Міністерства освіти і науки України та НАН України. Два учні захистили кандидатські дисертації, на данний момент подається до захисту ще 2 кандидатські дисертації.

Веде значну громадську та науково-організаційну роботу. Вчений секретар Наукової ради комплексної науково-технічної програми НАН України "Сенсорні системи для медико-екологічних та промислово-технологічних потреб".

Голова Робочої групи при Науковій раді науково-технічної програми НАН України "Сенсорні системи для медико-екологічних та промислово-технологічних потреб". Член Наукової Ради Державної цільової науково-технічної програми "Нанотехнології та наноматеріали", секція "Нанобіотехнології". Член редакційних колегій журналів "Біотехнологія" та "Сенсорна електроніка та мікросистемні технології". Член Спеціалізованої Вченої ради Д 26.240.01 в Інституті біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України.

Опублікував більше ніж 200 наукових праць, серед них біля 100 статей, 9 патентів, 3 монографії та 3 розділи в книгах 

ПереглядДолученняРозмір
ДЗЯДЕВИЧ С. В. Автореферат дисертації.pdf329.22 КБ
Наукові публікації: 
Тези конференцій: 
Рікіконка для сортування Місто Назва тез | Назва конференції | Автор(и)
2012 Одеса Conductometric biosensors
5 Міжнародна науково-технічна конференція «Сенсорна електроніка та мікросистемні технології» (СЕМСТ-5)
S.Dzyadevych, N.Jaffrezic-Renault, A.Soldatkin, A.Elskaya
2012 Одеса Development of novel highly sensitive conductometric biosensors with natural zeolites as modifier for L-arginine determination
5 Міжнародна науково-технічна конференція «Сенсорна електроніка та мікросистемні технології» (СЕМСТ-5)
O.Y.Saiapina, S.V.Dzyadevich, A.Walcarius, N.Jaffrezic-Renault
2012 Одеса Изучение электрических характеристик кондуктометрических преобразователей на основе разных металлов для создания ферментных биосенсоров
5 Міжнародна науково-технічна конференція «Сенсорна електроніка та мікросистемні технології» (СЕМСТ-5)
М.Й.Мацишин, В.Н.Пешкова, В.Г.Мельник, Л.Н.Семенычева, С.В.Дзядевич
2012 Одеса Биосенсор для определения L-аргинина на основе рН-чувствительных полевых транзисторов
5 Міжнародна науково-технічна конференція «Сенсорна електроніка та мікросистемні технології» (СЕМСТ-5)
М.К.Шелякина, А.А.Солдаткин, В.Н.Архипова, С.В.Дзядевич
2012 Одеса Исследование метрологических характеристик тонкопленочных преобразователей для мультисенсорных амперометрических систем
5 Міжнародна науково-технічна конференція «Сенсорна електроніка та мікросистемні технології» (СЕМСТ-5)
Л.В.Шкотова, Л.Н.Семенычева, В. А.Ульянова, В.Г.Мельник, С.В.Дзядевич
2012 Одеса Розробка кондуктометричного біосенсора на основі ацетилхолінестерази для визначення афлатоксинів
5 Міжнародна науково-технічна конференція «Сенсорна електроніка та мікросистемні технології» (СЕМСТ-5)
О.О.Солдаткін, О.С.Бурдак, О.В.Карпов, Т.А.Сергеєва, С.В.Дзядевич, О.П.Солдаткін
2012 Uzhhorod-Vodohai Development of miniaturized enzyme biosensors with improved characteristics for simultaneous carbohydrates determination
International meeting “Clusters and nanostructured materials”
V.M.Pyeshkova, O.Y.Saiapina, O.Y.Dudchenko, V.G.Melnyk, L.N.Semenycheva, S.V.Dzyadevych
2012 Uzhhorod-Vodohai Application of different zeolites for improvement of characteristics of potentiometric biosensor based on immobilized urease
International meeting “Clusters and nanostructured materials”
O.O.Soldatkin, I.S.Kucherenko, M.K.Shelyakina, E.Soy, K.Kirdeciler, S.Ozturk, B.Akata, S.V.Dzyadevych, A.P.Soldatkin
2012 Uzhhorod-Vodohai Elaboration of urease adsorption on silicalite for biosensor creation
International meeting “Clusters and nanostructured materials”
I.S.Kucherenko, O.O.Soldatkin, S.Ozturk, B.Akata, A.P.Soldatkin, S.V.Dzyadevych
2012 Budapest Optimization of enzyme biosensor for fructose determination
“Bridges in life sciences”, 7th annual conference “Science and art for the advancement in medicine”
V.N.Peshkova, O.Y.Dudchenko, S.V.Dzyadevych
Керівництво студентами: 
Рік вступу до магістратури ІВТ Студент | Тема дипломної роботи
2011 Шелякіна Маргарита Костянтинівна Шелякіна Маргарита Костянтинівна
Розробка біосенсора на основі рН-чутливих польових транзисторів для визначення аргініну
Керівництво аспірантами: 
Вступ Статус Дисертант | Тема
2013 2 рік навчання Степурська Катерина Володимирівна Степурська Катерина Володимирівна
-Оптимізація роботи мультибіосенсора для визначення токсичних речовин
2012 1 рік навчання Старосила Сергій Анатолійович Старосила Сергій Анатолійович
Розробка інгібіторів протеінкінази FGFR1
2011 2 рік навчання Дудченко Олександр Євгенович Дудченко Олександр Євгенович
Розробка та оптимізація кондуктометричного мультибіосенсора для оцінки якості харчових продуктів
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov