Шека Денис Дмитрович

Візитка
Стан: 
Викладач
Науковий ступінь: 
д. ф.-м. н.
Посада: 
Доцент
Кафедра чи НДЧ-підрозділ: 
Кафедра математики, теоретичної фізики та комп'ютерних технологій
Телефон: 
Тел.:+38 (044 ) 525-55-30

Шека Денис Дмитрович, 1969 р.н., доктор фiз.-мат. наук, доцент.
 
В 1991 р. закiнчив з вiдзнакою радiофiзичний факультет Київського державного унiверситету iм. Т.Г.Шевченка. Пiсля закiнчення аспiрантури в 1994 роцi працює на кафедрi математики та теоретичної радiофiзики (у 1994-2000 р. асистентом, з 2000 р. доцентом). Кандидатську дисертацiю Вихори у двовимiрних легкоплощинних магнетиках: динамiка, релаксацiя, внесок у функцiї вiдгуку магнетика захистив у 1996 р. (науковий керiвник проф. Iванов Б.О.). Докторську дисертацiю Динаміка двовимірних магнітних солітонів захистив у 2009 р.
Читає нормативнi курси Методи математичної фiзики та Електродинамiка для бакалаврів та спецкурси Наномагнетизм і Вступ до фізики солітонів для магістрів радіофізичного факультеті та спецкурс Сучасний магнетизм для магістрів Інституту високих технологій.
 
Область наукових інтересів — низьковимірний магнетизм, теорія магнітних солітонів в низьковимірних структурах, динаміка двовимірних солітонів в спінових системах, магнитні наночастинки.
Основні наукові результати:

 • побудовано вихорову феноменологiю топологiчного фазового переходу Березинського-Костерлiца-Таулеса для легкоплощинних гейзенбергiвських феромагнетикiв у конуснiй фазi та сильноанiзотропних планарних феромагнетикiв;
 • знайдено точний аналітичний розв'язок задачі солiтон–магнонного розсiювання у двовимiрних iзотропних магнетиках;
 • передбачено існування локальних магнонних мод на солітоні у двовимірному легкоосьовому магнетику та передбачено динаміку солітону завдяки збудженню цих мод;
 • запропоновано методи керування динамікою магнітних вихорів у наномагнетиках за допомогою змінного магнітного поля та спін-поляризованого струму;
 • узагальнено квантово-механічну теорему Левінсона для розсіяння Ааронова–Бома;
 • запропоновано метод дослідження гіроскопічної динаміки класичного векторного поля з топологічними дефектами;
 • передбачено існування нової вихорової магнітної фази в магнітних нанокільцях;
 • передбачено явище перемикання полярності вихору під дією спін-поляризованого струму в магнітних наночастинках;
 • запропоновано метод перемикання кіральності вихору в магнітній наночастинці за допомогою магнітного поля;
 • побудовано теорію процесу генерації багатьох пар вихор-антивихор в магнітних наноточках;
 • передбачено появу вихрових надґраток в наномагнетиках під впливом спін-поляризованого струму;

 
Усього має 84 публiкацiї: 42 наукових статті у реферованих журналах, 6 навчально-методичних праць, серед яких навчальнi посiбники Спецiальнi функцiй в задачах математичної фiзики (2000, спiльно з Бiлоколосом Є.Д. i Юрачкiвським А.П.) i Основи електродинамiки (2000 рік, спільно з Жмудським О.О.).
Рецензент журналів: УФЖ, ФНТ, Nature Phys., Phys.Rev.Lett., Phys.Lett.A, Phys.Rev.B, Phys.Rev.E, J.Phys.A, J.Appl.Phys, New J. Phys.
Лауреат премiї НАН України iм. О.С.Давидова (2005) за цикл робiт Вихрова динамiка магнетикiв (разом з Б.О.Iвановим i О.С.Ковальовим), стипендіат фонду Олександра фон Хумбольдта (2006-2007 рр.), одержувач "Гранту Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень" (2011 р.).

ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov