Програми для вступу до аспірантури

Прийом на навчання до аспірантури здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань.

Вступники до аспірантури (ад’юнктури) університету складають вступні іспити:

  • зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
  • додаткові вступні випробування (в разі необхідності) для осіб, які вступають до аспірантури/ад’юнктури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста);
  • з іноземної мови за програмою, яка відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

(Вступний іспит з іноземної мови, як кваліфікаційний іспит (крім програм, для яких іноземна мова є фахом), оцінюється за двобальною шкалою: «склав» / «не склав»; мінімальна позитивна оцінка, що відповідає рівню В2, складає 60 балів; іспит з іноземної мови зараховується автоматично, якщо вступник має міжнародний сертифікат з іноземної мови рівня С1 – С2, отриманий впродовж останніх двох років). Оцінювання додаткових вступних випробувань відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано».

Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури/ад’юнктури наступна: додаткове випробування, іноземна мова, випробування зі спеціальності.

 

Детальна інформація про правила вступу до аспірантури міститься у Правилах прийому до аспірантури/ад’юнктури для здобуття ступеня доктора філософії в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в 2017 році, див: http://asp.univ.kiev.ua/doc/VSTUP_2017/Aspirantura_2017.pdf

 

Вступні іспити зі спеціальності​проводяться у письмово-усній формі, за запитаннями в межах наведених нижче програм. Вступник має вільно орієнтуватися в теоретичному матеріалі в межах програми і вміти його застосовувати для розв’язання задач. Складовою іспиту зі спеціальності є оцінювання дослідницької пропозиції. Дослідницька пропозиція – це науковий текст, підготовлений вступником до аспірантури та ад’юнктури, в якому обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці; можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо.

Конкурсна оцінка (КО) особи, яка претендуватиме на зарахування до аспірантури (ад’юнктури), формуватиметься за формулою: КО = ВІС +ДБ, де:  ВІС – результат вступного іспиту зі спеціальності (за 100 бальною шкалою),  ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення  (згідно Додатку 3 Правил прийому, див. лінк вище).

При визначенні результату вступного іспиту зі спеціальності (ВІС) 80% ваги складає оцінка відповідей на запитання за програмою зі спеціальності, і 20% ваги складає оцінка дослідницької пропозиції.

 

Програми вступних іспитів:

1) Спеціальність:

 

2) Іноземна мова:

  • Природничі та гуманітарні факультети (інститути) (завантажити);
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov