Опилат Віталій Якович

Візитка
Стан: 
Викладач
Науковий ступінь: 
к. ф.-м. н.
Посада: 
Доцент
Кафедра чи НДЧ-підрозділ: 
Кафедра нанофізики конденсованих середовищ
Телефон: 
Тел.: +38 (044) 521-35-66
Телефон: 
Тел.: +38 (044) 526-05-82

 

Народився 14.12.1959, в с. Юшки, Ржищівського (тепер Кагарлицького) району Київської області), канд. фіз.-мат. наук, доцент.

1982 закінчив фізичний факультет Чернігівського державного педінституту ім. Т.Г.

1984 - 1987 рік – навчання в аспірантурі на кафедрі експериментальної  і теоретичної  фізики та асторономії Київського державного педагогічного інституту імені Горького.

1991 року захистив кандидатську дисертацію "Радіаційні дефекти в кристалах GaP і InP".

З 1989 року старший викладач, а з 1995 - 2008 доцент на кафедрі загальнотехнічних дисциплін НПУ імені М.П. Драгоманова.

2008 – 2011 рік докторант радіофізичного факультету Київського національного університету (з 2010 - новоствореного  інституту високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка).

З 2011 – доцент кафедри нанофізики конденсованих середовищ інституту високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка.

Основні напрями наукових досліджень – вивчення природи радіаційних дефектів у напівпровідниках та структурах А3В5.

Пріоритетними для експериментальної фізики в Україні вважаю розробку нових та удосконалення традиційних методів дослідження. Сучасний вимірювальний комплекс повинен використовувати останні досягнення в галузі аналогової та цифрової електроніки (мікроконтролери, програмовані логічні інтегральні схеми – FPGA, …), найдосконаліші алгоритми цифрової обробки для знешумлення сигналів та аналізу складних спектрів.

Читає лекційні курси: "Методи дослідження напівпровідників", "Електрофізичні, хімічні та біологічні методи досліджень", "Моделювання фізичних процесів", "Основи мікропроцесорної техніки", "Цифрові технології у науковому експерименті".

Співавтор понад 60 наукових праць.

Наукові публікації: 
Рікіконка для сортування Назва статті | Журнал | Автор(и)
2012 Адаптація методу штучних нейронних мереж до аналізу сигналів релаксаційної спектроскопії глибоких рівнів.
Грязнов Д.Б., Корінь С.А., Опилат В.Я., Третяк О.В..
Sensor Electronics and Мicrosystem Technologies 2012 — T. 3 (9), № 4
2010 До питання про визначення поперечного перерізу захоплення носіїв заряду методом DLTS
Бойко Ю.В., Грязнов Д.Б., Деркач I.O., Третяк О.В., Опилат В.Я., Поварчук В.Ю.
Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. - 2010, Т1(7), №1, с. 43-51
Тези конференцій: 
Керівництво студентами: 
Рік вступу до магістратури ІВТ Студент | Тема дипломної роботи
2011 Довгуля Антон Анатолійович Довгуля Антон Анатолійович
Обробка цифрового потоку даних для випадку перекриття частотних спектрів сигналу та шуму
2010 Куліш Євгенія Вікторівна Куліш Євгенія Вікторівна
Застосування Wavelet-аналізу для цифрового обробітку зашумлених сигналів
Керівництво аспірантами: 
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov