Олійник Валентин Петрович

Візитка
Стан: 
НДЧ-працівник
Науковий ступінь: 
д. ф.-м. н.
Посада: 
Старш. наук.співр., завідувач сектором
Кафедра чи НДЧ-підрозділ: 
НДЧ
Телефон: 
Тел.: +38 (044 ) 526-05-82

 

Олійник Валентин Петрович

Рік народження – 1941.

З відзнакою закінчив математичний факультет Одеського державного університету ім. І.І.Мечникова (1963), склавши водночас всі іспити на фізичному факультеті за спеціальністю теоретична фізика, і отримав призначення на роботу в Інститут напівпровідників АН України (Київ), де працював у відділі теоретичної фізики (1963-1983).

З 1983 р. працював у НТУУ „КПІ”, спочатку на посаді доцента, а з 1987 р. до 2010 р. - на посаді професора кафедри загальної та теоретичної фізики.

З 2010 р. працює в Інституті високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Кандидатську дисертацію захистив у 1969 р., тема дисертації «Квантові переходи в сильному електромагнітному полі та квазістаціонарні стани». Докторська дисертація захищена в 1986 р. (отримав ступінь доктора фізико-математичних наук). Тема дисертації «Квантова електродинаміка інтенсивного зовнішнього поля та системи з квазістаціонарними станами».

У 2006-2007 р. працював за сумісництвом у Національному науково-дослідному центрі оборонних технологій і воєнної безпеки України, займаючи посаду наукового консультанта, головного наукового співробітника.

Наукова діяльність пов’язана з розробкою фундаментальних проблем теоретичної фізики в галузі класичної механіки, гравітації, класичної та квантової електродинаміки. Основні проблеми, що розробляються: проблеми фізичного вакууму, проблема надсвітлової комунікації, внутрішня суперечливість теорії відносності, проблема електрона, фізичні властивості часу, енергетична проблема, проблема неповноти та незамкненості механіки, керування гравітацією та антигравітація, концепція криволінійної інерції, формулювання механіки відкритих систем.

 Серед учнів - 5 кандидатів та  2  доктори наук. Автор понад 150 наукових статей  та 2-х монографій.

Монографії:

Олейник В.П., Белоусов И.И. Проблемы квантовой электродинамики вакуума, диспергирующих сред и сильных полей. – Кишинев: Штиинца, 1983. – 256 с.

Oleinik V.P. The Problem of Electron and Superluminal Signals. (Contemporary Fundamental Physics) (Nova Science Publishers, Inc., Huntington, New York, 2001), 229 pages.

 

ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov