Манілов Антон Ігорович

Візитка
Стан: 
НДЧ-працівник
Науковий ступінь: 
к. ф.-м. н.
Посада: 
Молодш. наук.співр.
Кафедра чи НДЧ-підрозділ: 
НДЧ
Телефон: 
Тел.: +38 (044 ) 526-05-82

Манілов Антон Ігорович

Кандидат фізико-математичних наук

Молодший науковий співробітник

Закінчив з відзнакою радіофізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2010 р. працює у Інституті високих технологій. У 2012 р. захистив кандидатську дисертацію «Фізико-хімічні властивості гетероструктур Pd / пористий Si при взаємодії з воднем».

Основні напрями наукових досліджень: воднева енергетика, сенсорика, фізико-хімічні властивості наноматеріалів. Має наукові публікації в українських та зарубіжних фахових журналах, патент на винахід.

Наукові публікації: 
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov