Корнелюк Олександр Іванович

Візитка
Стан: 
Викладач
Науковий ступінь: 
д. б. н.
Посада: 
Професор, в.о. завідувача кафедри
Кафедра чи НДЧ-підрозділ: 
Кафедра молекулярної біології, біотехнології та біофізики
Телефон: 
+38 (044 ) 526-05-82

 

Вчений у галузі молекулярної біології. Член-кореспондент Національної академії наук України (2006), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2008).
Народився в 1950 р. Вищу освіту здобув у Харківському державному університеті, який закінчив у 1972 р. Від 1975 року його наукова діяльність пов’язана з Інститутом молекулярної біології і генетики (ІМБГ) НАН України. У 1981 р. він захистив кандидатську, а в 1995 р. — докторську дисертації. Від 2001 року завідує відділом білкової інженерії та біоінформатики ІМБГ НАН України. У 2006 р. Олександра Івановича обрано членом-кореспондентом Національної академії наук України.

Серед основних напрямів наукової роботи вченого — структурно-функціональне дослідження ферментів апарату трансляції; неканонічні функції аміноацил-тРНК-синтетаз; функціональна динаміка білків; вивчення ВІЛ-протеази та створення нових інгібіторів для терапії СНІДу; білкова інженерія; комп’ютерна біологія.

Упродовж 1995–1998 рр. група дослідників під керівництвом О.І. Корнелюка вперше розшифрувала первинну структуру тирозил-тРНК-синтетази ссавців та виявила гомологію її С-кінцевого некаталітичного домену з новим цитокіном ЕМАР-2. У 1998 р. спільно з ученими Ноттингемського університету (Велика Британія) було відкрито нову неканонічну функцію евкаріотичної тирозил-тРНК-синтетази — цитокінову активність її ЕМАР-2-подібного домену. Нова функція аміноацил-тРНК-синтетази може бути пов’язана з участю цього ферменту в процесах передавання міжклітинних молекулярних сигналів.

З 2001 року Олександр Іванович розгорнув наукові дослідження з біоінформатики — сучасного напряму комп’ютерної біології. За допомогою методів біоінформатики проаналізовано будову гена евкаріотичної тирозил-тРНК-синтетази та його регуляторних ділянок. Проведено комп’ютерне мо делювання просторової структури ката літичного та цитокінподібного модулів тирозил-тРНК-синтетази з метою аналізу функціональних центрів ферменту.
Відділ, яким керує О.І. Корнелюк, працює над комп’ютерним дизайном лікарських препаратів — інгібіторів ВІЛ-протеази нового типу, спрямованих на блокування динамічної структури ферменту. Функціонує віртуальна лабораторія MolDynGRID для розрахунків і аналізу молекулярної динаміки макромолекул у грид-середовищі з використанням грид-сегмента НАН України. У відділі створено тримовний веб-портал у галузі біоінформатики, геноміки, структурної біології та молекулярної медицини.

Учений — автор понад 200 наукових публікацій у галузі молекулярної біології, біохімії та біофізики. У 2008 р. за цикл праць «Фундаментальні фізичні властивості біополімерів, що визначають їхнє функціонування» О.І. Корнелюку зі співавторами присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки.

Олександр Іванович викладає на кафедрі біохімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, читає лекції зі спеціальних курсів «Молекулярна біологія», «Формування білкових структур» і «Білкова інженерія» в Національному університеті «Києво-Могилянська академія». Під його керівництвом захищено 8 кандидатських дисертацій.

О.І. Корнелюк — заступник голови спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій в ІМБГ НАН України, заступник головного редактора наукового журналу «Біополімери і клітина», член ученої ради ІМБГ НАН України та наукової ради з проблеми «Молекулярна біологія».

 

Наукові публікації: 
Тези конференцій: 
Керівництво студентами: 
Рік вступу до магістратури ІВТ Студент | Тема дипломної роботи
2011 Воробйова Наталія Володимирівна Воробйова Наталія Володимирівна
Отримання мутантних форм рекомбінантної тирозил-тРНК синтетази
2011 Гурбич Олександр Вікторович Гурбич Олександр Вікторович
Вивчення локальних конформаційних змін в еукаріотичній тирозил-тРНК синтетазі методом флуоресцентних зондів
Керівництво аспірантами: 
Вступ Статус Дисертант | Тема
2013 2 рік навчання Воробйова Наталія Володимирівна Воробйова Наталія Володимирівна
-актеріальна експресія, виділення та структурно-функціональне дослідження білка AIMP1/р43 - компонента мультисинтетазного комплексу еукаріотів
2012 1 рік навчання Малина Альона Едуардівна Малина Альона Едуардівна
Фізико-хімічні властивості протипухлинного цитокіна ЕМАРІІ та його нанокомпозитних комплексів
2010 3 рік навчання Микуляк Василь Васильович Микуляк Василь Васильович
Динаміка активного центру та дизайн інгібіторів тирозил-тРНК-синтетази еубактерії Mycobacterium tuberculosis
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov