Захист кандидатської дисертації

26-09-2011

26 вересня 2011 року о  15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.31відбудеться захист дисертаційної роботи Манілова А. І. "Фізико-хімічні властивості гетероструктур Pd / пористий Si при взаємодії з воднем"

Робота виконана на кафедрі нанофізики конденсованих середовищ Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник:
доктор фізико-математичних наук, професор
Скришевський Валерій Антонович
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри нанофізики конденсованих середовищ Інституту високих технологій

Офіційні опоненти:
доктор фізико-математичних наук, професор
Назаров Олексій Миколайович
Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України,
провідний науковий співробітник

кандидат фізико-математичних наук
Пирятинський Юрій Петрович
Інститут фізики НАН України,
старший науковий співробітник

ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov