Гринь Світлана Валеріївна

Візитка
Стан: 
Викладач
Науковий ступінь: 
к. хім. н.
Посада: 
Асистент
Кафедра чи НДЧ-підрозділ: 
Кафедра супрамолекулярної хімії та біохімії

 

Гринь Світлана Валеріївна

Викладач. Асистент.

Закінчила хімічний факультет Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка у 2001 р.

До 2011 р. працювала  в Інституті фізичної хімії ім.. Л.В. Писаржевського НАН України.

З 2011 р. – викладач кафедри супрамолекулярної хімії та біохімії Інституту.

Викладає курси:

  • Хімія наноматеріалів
  • Вибрані розділи неорганічної та органічної хімії (практичні заняття та лабораторні роботи)
  • Електрофізичні, хімічні та біологічні методи досліджень (спільно з викладачами кафедр нанофізики конденсованих середовищ та молекулярної біології, біотехнології та біофізики ).

Основний напрям наукової роботи:

Темплатний синтез мезопористих та мікропористих матеріалів на основі діоксиду силіцію, хімія поверхні наноструктурованих матеріалів.

 

Основні публікації:

1. А.С. Коваленко, С.В.Гринь, В.Г Ильин Особенности темплатного синтеза мезопористых материалов на основе титанокремниевых эфиров // Теор. эксперим. химия.- 2004. - Т.40, №1. -  стр. 46-52

2. С.В. Гринь,  А.С. Коваленко, С.А. Алексеев, В.Г Ильин Органокремнезёмные материалы с 1,5-бис (2´-этил)-2,4-диметилбензольными мостиковыми группами / // Теор. эксперим. химия.- 2004. - Т.40, №6. -  стр. 373-380

3. S.V.Gryn, V.V.Tsyrina, A.S. Kovalenko, S.A. Alekseev, V.V. Lisnyak, V.G. Ilyin 3. Template-directed synthesis of dually porous periodic organosilicas with 1,5-bis-(2´-ethyl)-xylene bridging groups//  Materials Сhem. and Physics.- 2009. - v.114,  -  p. 485-489

4. С.В. Гринь, З.А. Сторчак, В.М. Левчик, С.А. Алексеев, П.С. Яремов, В.Г. Ильин, Титаносиликатные композитные микромезопористые материалы TS-1/MCM-41 //Химия, физика и технология поверхности .- 2010. .-  Т. 1, №4, .-  С. 415-422.

ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov