Исследование биохимических характеристик бутирилхолинэстеразы, иммобилизированной на поверхность ион-селективных полевых транзисторов

Назва конференції: 
Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Фундаментальні та прикладні дослідження в біології»
Назва конференції (тільки ім'я): 
Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Фундаментальні та прикладні дослідження в біології»
Номер конференції: 
-
Країна: 
Україна
Місто: 
Донецьк
Сторінки: 
295
Кількість сторінок: 
1
Вихідні данні тез: 
-
Рік: 
2011
Дата проведення: 
19-22.09.2011
Автор(и): 
М.К. Шелякіна, В.М.Архипова, С.В.Дзядевич
Мова: 
Російська
Назва підрозділу: 
Кафедра молекулярної біології, біотехнології та біофізики
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov