Тези викладачів і співробітників ІВТ

Рікіконка для сортування Місяць Місто Назва тез | Назва конференції | Автор(и) Файл
2008 6 Одеса Кондуктометричний ферментний біосенсор для визначення лактози
3-а Міжнародна науково-технічна конференція „Сенсорна електроніка та мікросистемні технології”
В.М.Пєшкова, О.Я.Саяпіна, С.В.Дзядевич
2008 6 Одеса Розробка дизайну та оптимізація характеристик перетворювачів для створення амперометричних мультисенсорів
3-а Міжнародна науково-технічна конференція „Сенсорна електроніка та мікросистемні технології”
Л.В.Шкотова, О.М.Щувайло, О.М.Шмирьова, С.В.Дзядевич
2008 10 Zagreb Development of amperometric biosensors based on immobilized oxidases for ethanol, glycerol, glucose and lactate determination
Annual Scientific Review “Bridges in Life Sciences”, Regional Cooperation for Health, Science and Technology
T.B.Goriushkina, O.P.Soldatkin, S.V.Dzyadevych, G.Z.Gayda, H.M.Klepach, M.V.Gonchar
2008 10 Zagreb Development of enzyme conductometric biosensors for determination of glucose, sucrose and lactose
Annual Scientific Review “Bridges in Life Sciences”, Regional Cooperation for Health, Science and Technology
V.N.Pyeshkova, O.Y.Saiapina, O.O.Soldatkin, A.V.El’skaya, A.P.Soldatkin, S.V.Dzyadevych
2008 10 Львів Розробка амперометричного біосенсора для аналізу лактату у вині
Науково-практичний семінар студентів, аспірантів і молодих учених «Прикладні аспекти електрохімічного аналізу»
Т.Б.Горюшкіна, М.В.Гончар, Є.А.Сластья, С.В.Дзядевич
2008 10 Львів Застосування кондуктометричного ферментного біосенсора для визначення концентрації глюкози та сахарози у мелясі
Науково-практичний семінар студентів, аспірантів і молодих учених «Прикладні аспекти електрохімічного аналізу»
В.М.Пєшкова, О.О.Солдаткін, О.О.Михаль, В.Г.Мельник, С.В.Дзядевич
2008 10 Харків Исследование методов иммобилизации глюкозооксидазы при создании амперометрического биосенсора для количественного анализа глюкозы в вине
3 Міжнародна конференція молодих науковців «Біологія: від молекули до біосфери»
Т.Б.Горюшкіна, С.В.Дзядевич
2008 8 Kyiv Application of amperometric yeast enzyme biosensors for analysis of some substances in wine and must
12th International Congress on Yeasts
T.B.Goriushkina, A.P.Soldatkin, S.V.Dzyadevych
2008 Dresden Amperometric biosensor based on glycerol oxidase for glycerol determination
International Conference “Eurosensors XXII”
T.B.Goriushkina, L.V. Shkotova, G.Z.Gayda, H.M.Klepach, M.V.Gonchar, A.P. Soldatkin, S.V.Dzyadevych
2008 9 Львів-Ворохта Використання кондуктометричного біосенсора на основі триферментної системи для дослідження токсичності водних зразків побутових відходів
Міжнародна конференція «Фізичні методи в екології, біології та медицини»
В.М.Пєшкова, І.С.Кучеренко, О.О.Солдаткін, С.В.Дзядевич
2008 4 Київ Дослідження роботи ферментного кондуктометричного біосенсору для визначення лактози
74-а Наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті»
О.Я.Саяпіна, В.М.Пєшкова, С.В.Дзядевич, О.В.Карпов
2007 9 Rio, Patras Enzyme biosensors based on pH-ISFETs for medical application
5th International Conference “Instrumental methods of analysis. Modern trends and applications (IMA-2007)”
V.N.Arkhypova, H.A.Nazarenko, S.V.Dzyadevych, A.P.Soldatkin
2007 9 Rio, Patras Conductometric enzyme biosensors
5th International Conference “Instrumental methods of analysis. Modern trends and applications (IMA-2007)”
S.V.Dzyadevych
2007 10 Partenit Development of methods of immobilization of glycerol oxidase on the surface of amperometric biosensors
International Conference “Functional Materials (ICFM-2007)”
T.B.Goryushkina, L.V.Shkotova, G.Z.Gayda, H.M.Pavlishko, M.V.Gonchar, O.P.Soldatkin, S.V.Dzyadevych
2007 10 Partenit Adaptation of biosensor bioselective element for sucrose determination in beverages
International Conference “Functional Materials (ICFM-2007)”
V.M.Peshkova, A.A.Soldatkin, A.V.El’skaya, A.P.Soldatkin, S.V.Dzyadevych
2007 Lyon Whole-cell conductometric biosensor for determination heavy-metals in water
4th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems
A.L.Berezhetskyy, C.Durrieu, J.-M.Chovelon, S.V.Dzyadevych, C.Tran-Minh
2007 9 Львів-Ворохта Використання глюкозного та сахарозного біосенсорів для визначення іонів важких металів в екології
Всеукраїнський науковий семінар «Біомедична електроніка та фізичні методи в екології»
В.М. Пєшкова, О.О. Солдаткін, С.В. Дзядевич, О.П. Солдаткін
2007 9 Prague Optical sensors for monitoring of bioprocesses
Trendy v biomedicínském inženýrství
O. Podrazký, V. Matějec, G. Kuncová, M. Pospíšílová, J. Mrázek, I. Kašík, K. Rose, N. Jaffrezic - Renault, S. Dzyadevych, L. Šasek, P. J. Scully
2007 10 Partenit Development of enzyme multibiosensor for determination of several toxic compounds
International Conference “Functional Materials (ICFM-2007)”
O.O.Soldatkin, O.A.Nazarenko, S.V.Marchenko, O.S.Pavluchenko, O.L.Kukla, V.M.Arkhipova, S.V.Dzyadevych, A.P.Soldatkin, A.V.El’skaya
2007 10 Fez Whole cell-based conductometric biosensor for determination heavy-metal toxicity of wasterwater
3rd International Conference “Biosensors for food and environmental monitoring”
A.L.Berezhetskyy, C.Durrieu, J.-M.Chovelon, S.V.Dzyadevych, C.Tran-Minh
2007 Brussel Hybrid coatings as transducers in optical biosensors
2nd International Nano & Hybrid Coatings Conference
K.Rose, S.Dzyadevych, R.Fernandez-lafuente, N.Jaffrezic, G.Kuncova, V.Matejec, P.Scully
2006 Донецьк Участь γ-аміномасляної кислоти та оксиду азоту у нервовому контролі функції кровотоку нейронами довгастого мозку щурів
ІV з'їзд українського біофізичного товариства. - Донецький національний університет. - 2006 р.
Шаповал Л.М., Побігайло Л.С., Степаненко Л.Г., Давидовська Т.Л., Радченко Н.В., Сагач В.Ф.
2006 10 Київ Вплив фактора переносу до бактеріальних антигенів золотистого стафілокока на регуляторні механізми скорочення гладеньких м'язів
XII Міжнародна конференція “Інформотерапія: теоретичні аспекти та практичне застосування”, Київ, 6-8 жовтня, 2006, С. 12-13
Давидовська Т.Л., Богуцька К.І., Федоренко Т.В.
2006 - Модуляція оксидом азоту гемодинамічних ефектів медулярних кардіоваскулярних нейронів у щурів
Міжнародна наукова конференція “Механізми функціонування фізіологічних систем” приурочена до 60-ліття новоствореної кафедри фізіології людини і тварин Львівського університету. - 2006 р.
Радченко Н.В., Шаповал Л.М., Побігайло Л.С., Дмитренко О.В., Давидовська Т.Л.
2006 6 Одеса Optical fibre biosensor for glucose monitoring based on Ruthenium/ORMOCER/Enzyme layers
2-а Міжнародна науково-технічна конференція „Сенсорная електроніка та мікросистемні технології”
S.V.Dzyadevych, O.Podrazky, K.Rose, G.Kuncova, V.Matejec, L.Sasek, N.Jaffrezic-Renault
2006 6 Одеса Кондуктометрический биосенсор на основе зеленых микроводорослей Clorella vulgaris
2-а Міжнародна науково-технічна конференція „Сенсорная електроніка та мікросистемні технології”
А.Л.Бережецкий, О.Сосовская, К.Тран-Мин, Ж.М.Шовелон, С.В.Дзядевич
2006 6 Одеса Розробка амперометричного біосенсора для аналізу лактату у вині та у виноматеріалах
2-а Міжнародна науково-технічна конференція „Сенсорная електроніка та мікросистемні технології”
Л.В.Шкотова, Т.Б.Горюшкіна, О.П.Солдаткін, Ж.М.Шовелон, С.В.Дзядевич
2006 6 Одеса Кондуктометричний біосенсор для визначення цукрози
2-а Міжнародна науково-технічна конференція „Сенсорная електроніка та мікросистемні технології”
О.О.Солдаткін, В.М.Пєшкова, С.В.Дзядевич, Г.В.Єльська
2006 6 Одеса Кондуктометричний біосенсор на основі лужної фосфатази для визначення іонів важких металів
2-а Міжнародна науково-технічна конференція „Сенсорная електроніка та мікросистемні технології”
О.Ф.Сосовська, А.Л.Бережецкий, Ж.М.Шовелон, А.П.Солдаткін, С.В.Дзядевич
2006 9 Manchester Hybrid Coatings as Transducers in Optical Biosensors for Oxygen and Glucose Monitoring
International Conference “Photon06”
K Rose, R Fernandez-Lafuente, S Dzyadevych, N Jaffrezic, G Kuncova, V Matejec, P Scully
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov