Тези викладачів і співробітників ІВТ

Рікіконка для сортування Місяць Місто Назва тез | Назва конференції | Автор(и) Файл
2010 9 Львів-Шацьк Розробка та оптимізація амперометричного біосенсора на основі гліцероксидази для аналізу гліцерину
ІІІ міжнародна наукова конференція “Фізичні методи в екології, біології та медицині”
Т.Горюшкіна, М.Левченеко, Г.Гайда, М.Гончар, О.П.Солдаткін, С.Дзядевич
2010 9 Львів-Шацьк Застосування цеолітів для покращення аналітичних характеристик уреазних біосенсорів
ІІІ міжнародна наукова конференція “Фізичні методи в екології, біології та медицині”
М.К.Шелякіна, І.С.Кучеренко, О.О.Солдаткін, Н.Жафрезик-Рено, Б.Аката, В.М.Архипова, С.В.Дзядевич
2010 9 Львів-Шацьк Розробка кондуктометричного біосенсора на основі ацетилхолін естерази для визначення поверхнево-активних речовин в водних розчинах
ІІІ міжнародна наукова конференція “Фізичні методи в екології, біології та медицині”
І.С.Кучеренко, О.О.Солдаткін, М.К.Шелякіна, В.М.Архипова, С.В.Дзядевич
2010 10 Tabarka Multienzyme conductometric biosensor for inhibitory determination of heavy-metal ions in real water samples
7 Journees Maghreb-Europe MADICA-2010, , .- , Octobre.
О.О.Soldatkin, I.S.Kucherenko V.M.Peshkova, N.Jaffrezic-Renault, A.V.El’skaya S.V.Dzyadevych, A.P.Soldatkin
2010 10 Tabarka Development of novel conductometric biosensors based on immobilized urease and clinoptilolite
7 Journees Maghreb-Europe MADICA-2010, , .- , Octobre.
O.Y.Saiapina, S.V.Dzyadevych, N.Jaffrezic-Renault, A.Walcarius
2010 10 Tabarka Study of zeolite influence on analytical characteristics of urea biosensor based on ionselective field-effect transistors
7 Journees Maghreb-Europe MADICA-2010, , .- , Octobre.
O.O.Soldatkin, E.Soy, B.Akata, N.Jaffrezic-Renault, A.P.Soldatkin, S.V.Dzyadevych
2010 4 Київ Дослідження зміни концентрації сахарози та глюкози у мелясі під час її зберігання за допомогою ферментних кондуктометричних біосенсорів
76 Наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті»
О.М.Губчик, О.В.Карпов, О.Я.Саяпіна, В.М.Пєшкова, С.В.Дзядевич
2010 10 Київ Застосування клиноптилоліту для покращення аналітичних характеристик уреазних біосенсорів на основі рН-чутливих польових транзисторів
Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання 2010»
М.К. Шелякіна, В.М.Архипова, О.О.Солдаткін, Б.Аката, Н.Жаффрезик-Рено, С.В.Дзядевич
2010 - Application of potentiometric urease biosensor for control of hemodialysis
4th Conference of Young Scientists, dedicated to Illya Mechnikov 165th Anniversary (18–19 May 2010)
S. V. Marchenko, E. A. Nazarenko, A. P. Soldatkin
2010 5 - Zeolite nanoparticles for improvement of analytical characteristics of conductometric enzyme biosensor for urea determination
4th Conference of Young Scientists, dedicated to Illya Mechnikov 165th Anniversary (18–19 May 2010)
O.Saiapina, V.Pyeshkova, S.Dzyadevich
2009 - Скіновані кільцеві гладенькі м'язи кишечника. Регуляція вихідного та Сa2+ -індукованого напруження
VI Международный симпозиум “Актуальные проблемы биофизической медицины”. - 2009 р.
Радченко Н.В., Давидовська Т.Л., Іванов О.Я., Цимбалюк О.В.
2009 4 Debrecen Development of amperometric biosensors based on immobilized oxidases for ethanol, glycerol, glucose and lactate determination
Annual Scientific Review “Bridges in Life Sciences”, Regional Cooperation for Health, Science and Technology
T.Goriushkina, A.Orlova, O.Smutok. M.Gonchar, A.Soldatkin, S.Dzyadevych
2009 4 Debrecen Development of enzyme multibiosensor for carbohydrates determination
Annual Scientific Review “Bridges in Life Sciences”, Regional Cooperation for Health, Science and Technology
V.N.Pyeshkova, O.Y.Saiapina, O.O.Soldatkin, V.G.Melnik, S.V.Dzyadevych
2009 Львів-Ворохта Визначення етанолу, глюкози та лактату у вині та виноматеріалах ферментними амперометричними біосенсорами
2 міжнародна конференція «Фізичні методи в екології, біології та медицині»
Т.Б.Горюшкіна, О.В.Остроухова, О.П.Солдаткін, С.В.Дзядевич
2009 9 Львів-Ворохта Мультибіосенсор для екологічного моніторингу токсичних речовин
2 міжнародна конференція «Фізичні методи в екології, біології та медицині»
О.О.Солдаткін, О.С.Павлюченко, О.Л.Кукла, І.С.Кучеренко, В.М.Пєшкова, С.В.Дзядевич, О.П.Солдаткін
2009 9 Львів-Ворохта Розробка амперометричного мультибіосенсора для одночасного визначення етанолу, лактату та глюкози у біологічних рідинах
2 міжнародна конференція «Фізичні методи в екології, біології та медицині»
Л.В.Шкотова, С.В.Дзядевич
2009 9 Львів-Ворохта Оптимізація роботи кондуктометричної ферментної мультибіосенсорної системи для одночасного визначення сахарози, мальтози, лактози та глюкози
2 міжнародна конференція «Фізичні методи в екології, біології та медицині»
В.М.Пєшкова, О.Я.Саяпіна, О.О.Солдаткін, С.В.Дзядевич
2009 10 Partenit Optimization of Methods of Ethanol Determination in Wine by Amperometric Enzyme Biosensor
International Conference «Functional Materials» ICFM ’ 2009
T.Goriushkina, A.Orlova, A.Soldatkin, S.Dzyadevych
2009 10 Partenit Multibiosensor for ecological monitoring
International Conference «Functional Materials» ICFM ’ 2009
O.O.Soldatkin, O.S.Pavluchenko, O.L.Kukla, V.M.Peshkova, S.V.Dzyadevych, A.P.Soldatkin
2009 10 Partenit Development of biosensor for maltose determination
International Conference «Functional Materials» ICFM ’ 2009
V.M.Pyeshkova, O.Y.Saiapina, O.O.Soldatkin, S.V.Dzyadevych
2009 10 Partenit Development of portable complex based on enzyme amperometric multobiosensor
International Conference «Functional Materials» ICFM ’ 2009
L.V.Shkotova, V.G.Melnik, S.V.Dzyadevych
2009 4 Київ Кондуктометричний ферментний біосенсор для визначення мальтози
75-а Наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті»
О.Я.Саяпіна, О.В.Карпов, В.М.Пєшкова, С.В.Дзядевич
2009 5 Київ Дослідження ефективності застосування лактатоксидази та флавоцитохрому b2 при розробці амперометричного біосенсора для аналізу лактату у вині
Конференція-конкурс робіт молодих учених “Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2009”
Т.Б.Горюшкіна, А.П.Орлова, О.В.Смуток, С.В.Дзядевич
2009 Lausanne Application of Amperometric Enzyme Biosensors for Wine and Must Analysis
Eurosensors XXIII
T.B.Goriushkina, A.P.Soldatkin, S.V.Dzyadevych
2008 Ялта Skinned intestine smooth muscles. Са2+ -dependent muscle contraction and its mathematical modeling
5th International Symposium “On cell tissue inyari and cytoprotection organoprotection
Tsymbalyuk O.V., Davydovska T.L., Ivanov O.Y.
2008 Луцьк Дія сполук алюмінію на гладенькі м'язи та скоротливі білки скелетних м'язів
Міжнародна науково-практична конференція “Біомінерологія”, Луцьк, - 2008 р.
Давидовська Т.Л., Мірошниченко М.С., Нурищенко Н.Є., Богуцька К.І.
2008 Київ Модуляція субстанцією клітинної стінки золотистого стафілокока очищеним білком А електричної та скоротливої активності гладеньких м'язів кишечника та міометрія
ІV Міжнародна наукова конференція “Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології”, Київ, - 2008 р.
Давидовська Т.Л., Холодна Л.С.
2008 6 Одеса Кондуктометричні ферментні біосенсори:20-річний досвід роботи
3-а Міжнародна науково-технічна конференція „Сенсорна електроніка та мікросистемні технології”
С.В.Дзядевич, Г.В.Єльська
2008 6 Одеса Преимущества использования золь-гель технологии при создании кондуктометрического биосенсора на основе микроводорослей
3-а Міжнародна науково-технічна конференція „Сенсорна електроніка та мікросистемні технології”
А.Л.Бережецький, Ж.-М.Шовелон, С.В.Дзядевич
2008 6 Одеса Оптимізація методики визначення лактату у вині та виноматеріалах амперометричним біосенсором
3-а Міжнародна науково-технічна конференція „Сенсорна електроніка та мікросистемні технології”
Т.Б.Горюшкіна, Л.В.Шкотова, Є.А.Сластья, С.В.Дзядевич
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov