Тези викладачів і співробітників ІВТ

Рікіконка для сортування Місяць Місто Назва тез | Назва конференції | Автор(и) Файл
2011 4 Bratislava Enhancement of analytical characteristics of enzyme multibiosensor for simultaneous carbohydrates determination
6th Annual Scientific Meeting “Bridges in Life Sciences”, Regional Cooperation for Health, Science and Technology
V.N.Pyeshkova, O.O.Soldatkin, A.A.Mikhal, V.G.Melnik, S.V.Dzyadevych
2011 4 Київ Дослідження робочих характеристик оптимізованого кондуктометричного біосенсора для визначення сахарози
Наукова крнференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті»
О.С.Дудченко, В.М.Пєшкова, С.В.Дзядевич
2011 4 Jeju Application of different zeolites for enhancement of analytical characteristics of enzyme biosensors
Workshop on Biosensors and Advanced Materials
S.V.Dzyadevych
2011 Київ Novel conductometric bienzyme biosensor for L-arginine determination based on arginase and urease
5th Conference of IMBG Young Scientists,- dedicated to O.O.Bogomolets 130th Anniversary
O.Y.Saiapina, N.Jaffrezic-Renault, S.V.Dzyadevych
2011 Lyon Development and optimization of bi-enzyme conductometric biosensor for L-arginine determination
Journee Rhone-Alpes des Biomolecules
O.Y.Saiapina, N.Jaffrezic-Renault, S.V.Dzyadevych
2011 6 Київ Silicalite as a promising carrier for urease immobilization by adsorption
Конференція-конкурс молодих вчених «Актуальні проблеми біохіміх та біотехнології- 2011»
I.I.Kucherenko, O.O.Soldatkin, Seckin Ozturk, Burcu Akata, A.P.Soldatkin, S.V.Dzyadevych
2011 9 Kyiv Adsorption on silicalite as an improved method of immobilization for biosensor development
The 4th International IMBG Conference for young scientists “Molecular Biology: Advances and Perspectives”
I.S.Kucherenko, О.О.Soldatkin, S.Öztürk, B.Akata, A.P.Soldatkin, S.V.Dzyadevych
2011 9 Львів-Шацьк Адаптація роботи амперометричного біосенсора на основі дискового платинового електроду та іммобілізованої глюкозооксидази для визначення глюкози у вині та виноматеріалах
IV Міжнародна конференція «Фізичні методи в екології, біології та медицині»
В.М.Пєшкова, Р.О.Макаренко, О.О.Солдаткін, С.В.Дзядевич
2011 Донецьк Исследование биохимических характеристик бутирилхолинэстеразы, иммобилизированной на поверхность ион-селективных полевых транзисторов
Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Фундаментальні та прикладні дослідження в біології»
М.К. Шелякіна, В.М.Архипова, С.В.Дзядевич
2011 9 Донецьк Use of beta-zeolites for improvement of conductometric urease biosensor
Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Фундаментальні та прикладні дослідження в біології»
I.S.Kucherenko, О.О.Soldatkin, S.K.Kirdeciler, E.Soy, S.Öztürk, B.Akata, A.P.Soldatkin, S.V.Dzyadevych
2011 10 Amsterdam CdS nanocrystals growth technology for biosensor applications
Second International Conference on Bio-Sensing Technology
O.L.Kukla, D.O.Grynko, O.E.Rachkov, S.V.Dzyadevich, O.P.Soldatkin, V.I.Chegel
2011 Львів Системи військового моніторингу з використанням новітніх напівпровідникових сенсорів газів
4 Всеукраїнська науково-технічна конференція «Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ»
С.В.Лєнков, А.А.Євтух, С.В.Дзядевич, А.О.Дружинін, В.О.Проценко
2011 7 Grenoble Zeolite-based conductometric urea biosensors with improved sensitivity and stability
Journées d’Electrochimie
O.Y.Saiapina, V.M.Pyeshkova, O.O.Soldatkin, V.G.Melnik, A.Walcarius, S.V.Dzyadevych, N.Jaffrezic-Renault
2010 4 Севастополь Квантово-механічні дослідження фізико-хімічних чинників, які детермінують спіральну будову структури ДНК
Актуальні питання теоретичної та прикладної біофізики, фізики та хімії. БФФХ-2010
Войтешенко І. С.
2010 5 Київ Quantum-mechanical analysis of physical factors determining DNA spiral structure
Physics of Liquid Matter: Modern Problems
Войтешенко І. С.
2010 11 Київ Конформаційний аналіз низькомолекулярної моделі цукрово-фосфатного ланцюга натрієвої ДНК квантово-механічними методами
Біоніки, біокібернетики та прикладної біофізики
Войтешенко І. С.
2010 11 Львів Квантово-хімічний конформаційний аналіз низькомолекулярної електронейтральної моделі цукрово-фосфатного ланцюга ДНК
«Хімія та хімічні технології»
Войтешенко І. С.
2010 12 Київ Conformation analysis of low-molecular model of sugar-phosphate DNA chain
Modern Problems of Theoretical Physics
Войтешенко І. С.
2010 Sevastopol About Phase Components of Differential-Phase LBIC from p-n Junction Transversal Plane Scanning
5th International conference on advanced optoelectronics and lasers, CAOL-2010, September 10-14, 2010, Sevastopol, Crimea, Ukraine
L. N. Ilchenko, S. O. Kolenov, S.V. Litvinenko, P. V. Molochko
2010 Пущино Stady of kinetic characteristics of Са2+ -dependent tensor changes of skinned smooth muscles caecum
Symposium “Biologicalmotility-2010”, Pushchino, - 2010.
Tsymbalyuk O.V., Mirochnichenko M.S., Davydovska T.L., Radchenko N.V.
2010 - Скіновані гладенькі м'язи кишечника. Сa2+ -незалежне напруження-розслаблення
XVIII з'їзд Українського фізіологічного товариства
Цимбалюк О.В., Радченко Н.В., Давидовська Т.Л., Мірошниченко М.С., Федоренко Т.В.
2010 6 Одеса Ферментні біосенсори на основі іон-селективних польових транзисторів
4-а Міжнародна науково-технічна конференція „Сенсорна електроніка та мікросистемні технології”
С.В.Дзядевич, О.П.Солдаткін, В.М.Архипова, О.Л.Кукла, Г.В.Єльська
2010 6 Одеса Мікроелектронні датчики нового покоління для інтелектуальних систем
4-а Міжнародна науково-технічна конференція „Сенсорна електроніка та мікросистемні технології”
Я.І.Лепіх, Ю.О.Гордієнко, С.В.Дзядевич, А.О.Дружинін, А.А.Євтух, С.В.Лєнков, В.Г.Мельник, В.О.Романов
2010 Одеса Серийнопригодные мультибиосенсорные приборы для агропромышленного комплекса
4-а Міжнародна науково-технічна конференція „Сенсорна електроніка та мікросистемні технології”
А.А.Михаль, А.Д.Василенко, С.В.Дзядевич, В.Н.Шкотова, Л.Н.Семенычева, Л.В.Шкотова
2010 6 Одеса Дослідження кондуктометричних біосенсорів для аизначення сечовини на основі амоній-чутливого природного цеоліту
4-а Міжнародна науково-технічна конференція „Сенсорна електроніка та мікросистемні технології”
О.Я.Саяпіна, В.М.Пєшкова, Н.Жаффрезик-Рено, С.В.Дзядевич
2010 Одеса Базовый аппаратно-программный комплекс с открытой архитектурой для сенсорных систем
4-а Міжнародна науково-технічна конференція „Сенсорна електроніка та мікросистемні технології”
К.А.Величковский, В.Г.Мельник, И.В.Онищенко, С.В.Дзядевич, А.В.Кучин, В.А.Романов
2010 6 Одеса Investigation of influence of zeolites on analytical characteristics of amperometric transducers
4-а Міжнародна науково-технічна конференція „Сенсорна електроніка та мікросистемні технології”
T.Goriushkina, B.Akata Kurc, S.Dzyadevych
2010 9 Beregove Optimization of amperometric biosensor for glucose analysis using nanoparticles-zeolites
Ukrainian-German Symposium on Physics and Chemistry of Nanostructures and on Nanobiotechnology
T.Goriushkina, B.Akata, S.V.Dzyadevych
2010 9 Beregove Influence of nanoparticles (zeolites) on analytical characteristics of enzymatic conductometric biosensors for sucrose and glucose determination
Ukrainian-German Symposium on Physics and Chemistry of Nanostructures and on Nanobiotechnology
V.N.Pyeshkova, O.O.Soldatkin, B.Akata, N.Jaffrezic-Renault, S.V.Dzyadevych
2010 9 Beregove Study of zeolite nanoparticles influence on analytical characteristics of urea biosensor based on ion-selective field-effect transistors
Ukrainian-German Symposium on Physics and Chemistry of Nanostructures and on Nanobiotechnology
O.O.Soldatkin, E.Soy, B.Akata, N.Jaffrezic-Renault, A.P.Soldatkin, S.V.Dzyadevych
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov