Тези конференцій : Conference of IMBG Young Scientists

Рікіконка для сортування Місяць Місто Назва тез | Назва конференції | Автор(и) Файл
2011 Київ Novel conductometric bienzyme biosensor for L-arginine determination based on arginase and urease
5th Conference of IMBG Young Scientists,- dedicated to O.O.Bogomolets 130th Anniversary
O.Y.Saiapina, N.Jaffrezic-Renault, S.V.Dzyadevych
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov