Тези конференцій : 2010

Рікіконка для сортування Місяць Місто Назва тез | Назва конференції | Автор(и) Файл
2010 4 Севастополь Квантово-механічні дослідження фізико-хімічних чинників, які детермінують спіральну будову структури ДНК
Актуальні питання теоретичної та прикладної біофізики, фізики та хімії. БФФХ-2010
Войтешенко І. С.
2010 5 Київ Quantum-mechanical analysis of physical factors determining DNA spiral structure
Physics of Liquid Matter: Modern Problems
Войтешенко І. С.
2010 11 Київ Конформаційний аналіз низькомолекулярної моделі цукрово-фосфатного ланцюга натрієвої ДНК квантово-механічними методами
Біоніки, біокібернетики та прикладної біофізики
Войтешенко І. С.
2010 11 Львів Квантово-хімічний конформаційний аналіз низькомолекулярної електронейтральної моделі цукрово-фосфатного ланцюга ДНК
«Хімія та хімічні технології»
Войтешенко І. С.
2010 12 Київ Conformation analysis of low-molecular model of sugar-phosphate DNA chain
Modern Problems of Theoretical Physics
Войтешенко І. С.
2010 Sevastopol About Phase Components of Differential-Phase LBIC from p-n Junction Transversal Plane Scanning
5th International conference on advanced optoelectronics and lasers, CAOL-2010, September 10-14, 2010, Sevastopol, Crimea, Ukraine
L. N. Ilchenko, S. O. Kolenov, S.V. Litvinenko, P. V. Molochko
2010 Пущино Stady of kinetic characteristics of Са2+ -dependent tensor changes of skinned smooth muscles caecum
Symposium “Biologicalmotility-2010”, Pushchino, - 2010.
Tsymbalyuk O.V., Mirochnichenko M.S., Davydovska T.L., Radchenko N.V.
2010 - Скіновані гладенькі м'язи кишечника. Сa2+ -незалежне напруження-розслаблення
XVIII з'їзд Українського фізіологічного товариства
Цимбалюк О.В., Радченко Н.В., Давидовська Т.Л., Мірошниченко М.С., Федоренко Т.В.
2010 6 Одеса Ферментні біосенсори на основі іон-селективних польових транзисторів
4-а Міжнародна науково-технічна конференція „Сенсорна електроніка та мікросистемні технології”
С.В.Дзядевич, О.П.Солдаткін, В.М.Архипова, О.Л.Кукла, Г.В.Єльська
2010 6 Одеса Мікроелектронні датчики нового покоління для інтелектуальних систем
4-а Міжнародна науково-технічна конференція „Сенсорна електроніка та мікросистемні технології”
Я.І.Лепіх, Ю.О.Гордієнко, С.В.Дзядевич, А.О.Дружинін, А.А.Євтух, С.В.Лєнков, В.Г.Мельник, В.О.Романов
2010 Одеса Серийнопригодные мультибиосенсорные приборы для агропромышленного комплекса
4-а Міжнародна науково-технічна конференція „Сенсорна електроніка та мікросистемні технології”
А.А.Михаль, А.Д.Василенко, С.В.Дзядевич, В.Н.Шкотова, Л.Н.Семенычева, Л.В.Шкотова
2010 6 Одеса Дослідження кондуктометричних біосенсорів для аизначення сечовини на основі амоній-чутливого природного цеоліту
4-а Міжнародна науково-технічна конференція „Сенсорна електроніка та мікросистемні технології”
О.Я.Саяпіна, В.М.Пєшкова, Н.Жаффрезик-Рено, С.В.Дзядевич
2010 Одеса Базовый аппаратно-программный комплекс с открытой архитектурой для сенсорных систем
4-а Міжнародна науково-технічна конференція „Сенсорна електроніка та мікросистемні технології”
К.А.Величковский, В.Г.Мельник, И.В.Онищенко, С.В.Дзядевич, А.В.Кучин, В.А.Романов
2010 6 Одеса Investigation of influence of zeolites on analytical characteristics of amperometric transducers
4-а Міжнародна науково-технічна конференція „Сенсорна електроніка та мікросистемні технології”
T.Goriushkina, B.Akata Kurc, S.Dzyadevych
2010 9 Beregove Optimization of amperometric biosensor for glucose analysis using nanoparticles-zeolites
Ukrainian-German Symposium on Physics and Chemistry of Nanostructures and on Nanobiotechnology
T.Goriushkina, B.Akata, S.V.Dzyadevych
2010 9 Beregove Influence of nanoparticles (zeolites) on analytical characteristics of enzymatic conductometric biosensors for sucrose and glucose determination
Ukrainian-German Symposium on Physics and Chemistry of Nanostructures and on Nanobiotechnology
V.N.Pyeshkova, O.O.Soldatkin, B.Akata, N.Jaffrezic-Renault, S.V.Dzyadevych
2010 9 Beregove Study of zeolite nanoparticles influence on analytical characteristics of urea biosensor based on ion-selective field-effect transistors
Ukrainian-German Symposium on Physics and Chemistry of Nanostructures and on Nanobiotechnology
O.O.Soldatkin, E.Soy, B.Akata, N.Jaffrezic-Renault, A.P.Soldatkin, S.V.Dzyadevych
2010 9 Львів-Шацьк Розробка та оптимізація амперометричного біосенсора на основі гліцероксидази для аналізу гліцерину
ІІІ міжнародна наукова конференція “Фізичні методи в екології, біології та медицині”
Т.Горюшкіна, М.Левченеко, Г.Гайда, М.Гончар, О.П.Солдаткін, С.Дзядевич
2010 9 Львів-Шацьк Застосування цеолітів для покращення аналітичних характеристик уреазних біосенсорів
ІІІ міжнародна наукова конференція “Фізичні методи в екології, біології та медицині”
М.К.Шелякіна, І.С.Кучеренко, О.О.Солдаткін, Н.Жафрезик-Рено, Б.Аката, В.М.Архипова, С.В.Дзядевич
2010 9 Львів-Шацьк Розробка кондуктометричного біосенсора на основі ацетилхолін естерази для визначення поверхнево-активних речовин в водних розчинах
ІІІ міжнародна наукова конференція “Фізичні методи в екології, біології та медицині”
І.С.Кучеренко, О.О.Солдаткін, М.К.Шелякіна, В.М.Архипова, С.В.Дзядевич
2010 10 Tabarka Multienzyme conductometric biosensor for inhibitory determination of heavy-metal ions in real water samples
7 Journees Maghreb-Europe MADICA-2010, , .- , Octobre.
О.О.Soldatkin, I.S.Kucherenko V.M.Peshkova, N.Jaffrezic-Renault, A.V.El’skaya S.V.Dzyadevych, A.P.Soldatkin
2010 10 Tabarka Development of novel conductometric biosensors based on immobilized urease and clinoptilolite
7 Journees Maghreb-Europe MADICA-2010, , .- , Octobre.
O.Y.Saiapina, S.V.Dzyadevych, N.Jaffrezic-Renault, A.Walcarius
2010 10 Tabarka Study of zeolite influence on analytical characteristics of urea biosensor based on ionselective field-effect transistors
7 Journees Maghreb-Europe MADICA-2010, , .- , Octobre.
O.O.Soldatkin, E.Soy, B.Akata, N.Jaffrezic-Renault, A.P.Soldatkin, S.V.Dzyadevych
2010 4 Київ Дослідження зміни концентрації сахарози та глюкози у мелясі під час її зберігання за допомогою ферментних кондуктометричних біосенсорів
76 Наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті»
О.М.Губчик, О.В.Карпов, О.Я.Саяпіна, В.М.Пєшкова, С.В.Дзядевич
2010 10 Київ Застосування клиноптилоліту для покращення аналітичних характеристик уреазних біосенсорів на основі рН-чутливих польових транзисторів
Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання 2010»
М.К. Шелякіна, В.М.Архипова, О.О.Солдаткін, Б.Аката, Н.Жаффрезик-Рено, С.В.Дзядевич
2010 - Application of potentiometric urease biosensor for control of hemodialysis
4th Conference of Young Scientists, dedicated to Illya Mechnikov 165th Anniversary (18–19 May 2010)
S. V. Marchenko, E. A. Nazarenko, A. P. Soldatkin
2010 5 - Zeolite nanoparticles for improvement of analytical characteristics of conductometric enzyme biosensor for urea determination
4th Conference of Young Scientists, dedicated to Illya Mechnikov 165th Anniversary (18–19 May 2010)
O.Saiapina, V.Pyeshkova, S.Dzyadevich
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov