Тези конференцій : 2008

Рікіконка для сортування Місяць Місто Назва тез | Назва конференції | Автор(и) Файл
2008 Ялта Skinned intestine smooth muscles. Са2+ -dependent muscle contraction and its mathematical modeling
5th International Symposium “On cell tissue inyari and cytoprotection organoprotection
Tsymbalyuk O.V., Davydovska T.L., Ivanov O.Y.
2008 Луцьк Дія сполук алюмінію на гладенькі м'язи та скоротливі білки скелетних м'язів
Міжнародна науково-практична конференція “Біомінерологія”, Луцьк, - 2008 р.
Давидовська Т.Л., Мірошниченко М.С., Нурищенко Н.Є., Богуцька К.І.
2008 Київ Модуляція субстанцією клітинної стінки золотистого стафілокока очищеним білком А електричної та скоротливої активності гладеньких м'язів кишечника та міометрія
ІV Міжнародна наукова конференція “Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології”, Київ, - 2008 р.
Давидовська Т.Л., Холодна Л.С.
2008 6 Одеса Кондуктометричні ферментні біосенсори:20-річний досвід роботи
3-а Міжнародна науково-технічна конференція „Сенсорна електроніка та мікросистемні технології”
С.В.Дзядевич, Г.В.Єльська
2008 6 Одеса Преимущества использования золь-гель технологии при создании кондуктометрического биосенсора на основе микроводорослей
3-а Міжнародна науково-технічна конференція „Сенсорна електроніка та мікросистемні технології”
А.Л.Бережецький, Ж.-М.Шовелон, С.В.Дзядевич
2008 6 Одеса Оптимізація методики визначення лактату у вині та виноматеріалах амперометричним біосенсором
3-а Міжнародна науково-технічна конференція „Сенсорна електроніка та мікросистемні технології”
Т.Б.Горюшкіна, Л.В.Шкотова, Є.А.Сластья, С.В.Дзядевич
2008 6 Одеса Кондуктометричний ферментний біосенсор для визначення лактози
3-а Міжнародна науково-технічна конференція „Сенсорна електроніка та мікросистемні технології”
В.М.Пєшкова, О.Я.Саяпіна, С.В.Дзядевич
2008 6 Одеса Розробка дизайну та оптимізація характеристик перетворювачів для створення амперометричних мультисенсорів
3-а Міжнародна науково-технічна конференція „Сенсорна електроніка та мікросистемні технології”
Л.В.Шкотова, О.М.Щувайло, О.М.Шмирьова, С.В.Дзядевич
2008 10 Zagreb Development of amperometric biosensors based on immobilized oxidases for ethanol, glycerol, glucose and lactate determination
Annual Scientific Review “Bridges in Life Sciences”, Regional Cooperation for Health, Science and Technology
T.B.Goriushkina, O.P.Soldatkin, S.V.Dzyadevych, G.Z.Gayda, H.M.Klepach, M.V.Gonchar
2008 10 Zagreb Development of enzyme conductometric biosensors for determination of glucose, sucrose and lactose
Annual Scientific Review “Bridges in Life Sciences”, Regional Cooperation for Health, Science and Technology
V.N.Pyeshkova, O.Y.Saiapina, O.O.Soldatkin, A.V.El’skaya, A.P.Soldatkin, S.V.Dzyadevych
2008 10 Львів Розробка амперометричного біосенсора для аналізу лактату у вині
Науково-практичний семінар студентів, аспірантів і молодих учених «Прикладні аспекти електрохімічного аналізу»
Т.Б.Горюшкіна, М.В.Гончар, Є.А.Сластья, С.В.Дзядевич
2008 10 Львів Застосування кондуктометричного ферментного біосенсора для визначення концентрації глюкози та сахарози у мелясі
Науково-практичний семінар студентів, аспірантів і молодих учених «Прикладні аспекти електрохімічного аналізу»
В.М.Пєшкова, О.О.Солдаткін, О.О.Михаль, В.Г.Мельник, С.В.Дзядевич
2008 10 Харків Исследование методов иммобилизации глюкозооксидазы при создании амперометрического биосенсора для количественного анализа глюкозы в вине
3 Міжнародна конференція молодих науковців «Біологія: від молекули до біосфери»
Т.Б.Горюшкіна, С.В.Дзядевич
2008 8 Kyiv Application of amperometric yeast enzyme biosensors for analysis of some substances in wine and must
12th International Congress on Yeasts
T.B.Goriushkina, A.P.Soldatkin, S.V.Dzyadevych
2008 Dresden Amperometric biosensor based on glycerol oxidase for glycerol determination
International Conference “Eurosensors XXII”
T.B.Goriushkina, L.V. Shkotova, G.Z.Gayda, H.M.Klepach, M.V.Gonchar, A.P. Soldatkin, S.V.Dzyadevych
2008 9 Львів-Ворохта Використання кондуктометричного біосенсора на основі триферментної системи для дослідження токсичності водних зразків побутових відходів
Міжнародна конференція «Фізичні методи в екології, біології та медицини»
В.М.Пєшкова, І.С.Кучеренко, О.О.Солдаткін, С.В.Дзядевич
2008 4 Київ Дослідження роботи ферментного кондуктометричного біосенсору для визначення лактози
74-а Наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті»
О.Я.Саяпіна, В.М.Пєшкова, С.В.Дзядевич, О.В.Карпов
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov