Напрямки підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр»:

  • 10.102 Високі технології (Хімія та наноматеріали);
  • 10.102 Високі технології (Хемоінформатика);
  • 10.105 Високі технології (Прикладна фізика та наноматеріали);
  • 16.162 Високі технології (Біотехнологія).

Правила прийому на 2019/2020 рік

Фахові випробування:

  • спеціальність;
  • іноземна мова (єдиний іспит у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка з іноземної мови незалежно від того, скільки та які спеціальності (освітні програми) ним обрано);
  • додаткове вступне випробування, що має форму тесту (лише у випадку перехресного вступу – вступ не по спеціальності) .

Програми для вступу на ОР “Магістр” у 2019/2020 роках:

Програма: Високі технології (прикладна фізика та наноматеріали)

Програма: Високі технології (хімія та наноматеріали)

Програма: Високі технології (хемоінформатика)

Програма: Високі технології (біотехнологія)

Приклади тестових завдань і білетів

Критерії оцінювання фахових випробувань

Програма вступних екзаменів з англійської, німецької, французької, іспанської, італійської, польської мов при вступі на навчання за ОС «Магістр»