Правила прийому до докторантури для здобуття наукового ступеня доктора наук розроблені Приймальною комісією та затверджені рішенням Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка 29 грудня 2020 року.

Правила прийому до докторантури для здобуття ступеня доктора наук у 2021 році 

Більше інформації…