Правила прийому до докторантури для здобуття наукового ступеня доктора наук розроблені Приймальною комісією та затверджені рішенням Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка 2 грудня 2019 року.

Правила прийому до докторантури для здобуття ступеня доктора наук у 2020 році 

Більше інформації…