Правила прийому до докторантури для здобуття наукового ступеня доктора наук розроблені Приймальною комісією та затверджені рішенням Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка 14 січня 2019 року.

Правила прийому до докторантури для здобуття ступеня доктора наук у 2019 році 

Більше інформації…