Спеціальність вступу до аспірантури:

  • 105 – прикладна фізика і наноматеріали
  • 102 – хімія
  • 091 – біологія

Правила прийому до аспірантури

Прийом на навчання до аспірантури здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань.

Вступники до аспірантури (ад’юнктури) університету складають вступні іспити:
  • зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
  • додаткові вступні випробування (в разі необхідності) для осіб, які вступають до аспірантури/ад’юнктури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста);
  • з іноземної мови за програмою, яка відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

(Вступний іспит з іноземної мови, як кваліфікаційний іспит (крім програм, для яких іноземна мова є фахом), оцінюється за двобальною шкалою: «склав» / «не склав»; мінімальна позитивна оцінка, що відповідає рівню В2, складає 60 балів; іспит з іноземної мови зараховується автоматично, якщо вступник має міжнародний сертифікат з іноземної мови рівня С1 – С2, отриманий впродовж останніх двох років). Оцінювання додаткових вступних випробувань відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано».

Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури/ад’юнктури наступна: додаткове випробування, іноземна мова, випробування зі спеціальності.

Програми вступних іспитів до аспірантури:  

Програма:  105 – прикладна фізика і наноматеріали 

Програма:  102 – хімія

Програма:  091 – біологія

Програма вступних іспитів до аспірантури з іноземної мови