Спеціальність вступу до аспірантури:

  • 105 – прикладна фізика і наноматеріали, ОНП «Прикладна фізика та наноматеріали»
  • 102 – хімія, ОНП «Молекулярний дизайн та синтез»
  • 091 – біологія, ОНП «Молекулярна біотехнологія»

Правила прийому до аспірантури

Етапи вступної кампанії 

Початок прийому заяв і документів

26 серпня 2019 року

(до адюнктури Військового інституту – з 27 серпня 2019 року)

Закінчення прийому заяв і документів

5 вересня 2019 року о 1700

Строки проведення вступних іспитів

12 вересня – 23 вересня 2019 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням

До 1 жовтня 2019 року

Терміни зарахування вступників

за кошти фізичних та юридичних осіб,

за рахунок цільових державних кредитів

До 1 жовтня 2019 року

Початок навчання в аспірантурі (ад’юнктурі)

1 жовтня 2019 року

Програми вступних іспитів до аспірантури (2018 року):

 

Програма:  105 – прикладна фізика і наноматеріали 

Програма:  102 – хімія

Програма:  091 – біологія

Програма вступних іспитів до аспірантури з іноземної мови