Говорун Дмитро Миколайович

Візитка
Стан: 
Викладач
Науковий ступінь: 
д. б. н.
Посада: 
Професор
Кафедра чи НДЧ-підрозділ: 
Кафедра молекулярної біології, біотехнології та біофізики
Телефон: 
Тел.:+38 (044 ) 526-05-82

 

Дата народження: 18 травня 1950 року

Освіта: вища, Київський національний університет імені Тараса Шевченка з відзнакою (1972)

Вчений ступінь: доктор біологічних наук (2000)

Вчене звання: професор (2004). Член-кореспондент НАН України (2006)

Основне місце роботи: Інститут молекулярної біології і генетики (ІМБГ) НАН України

Посада: Заступник директора Інституту з наукової роботи, завідувач відділу молекулярної та квантової біофізики ІМБГ НАН України

Нагороди:

Державна премія України в галузі науки і техніки (2008), премія НАН України ім. С.М.Гершензона (2008), Грамота Верховної Ради України (2003), медаллю «В память 1500-летия Киева» (1982), низкою почесних грамот: Міністерства освіти і науки України (2002), Київського міського голови (2001, 2003), Голосіївської у місті Києві райдержадміністрації (2006, 2008), нагрудними знаками «Изобретатель СССР» (1979), «Відмінник освіти України» (2004), «Знак пошани» Київського міського голови (2005).

Науково-організаційна діяльність:

Заступник головного редактора журналу "Biopolymers and Сell", Член редакційної колегії журналів "Фізика живого" та "Ukrainica Bioorganica Acta", член спеціалізованої вченої ради ІМБіГ НАН України із захисту дисертацій, член експертної ради ВАК України, член Українського біофізичного, фізичного та біохімічного товариств.

Кількість наукових публікацій: більше 330 наукових праць, з них 49 авторських свідоцтв на винаходи та патентів.

Наукові напрямки діяльності:

Пошук універсальних фізико-хімічних підвалин специфічності взаємодії між компонентами нуклеопротеїдних комплексів і встановлення ролі прототоропної таутомерії і конформаційної мінливості компонентів нуклеїнових кислот та перенесення протону в елементарних актах білково-нуклеїнового та нуклеїново-нуклеїнового впізнавання. Фізико-хімічна природа спонтанних та індукованих точкових мутацій ДНК.

Міжнародні гранти:

  • 2008-2010 - Міжнародний науковий грант УНТЦ (STCU, the Science & Technology Center in Ukraine)
  • 2009-2012 - Міжнародний науковий грант УНТЦ NIH (STCU, the Science & Technology Center in Ukraine)
  • 2009-2010 - Україно-французький науково-дослідний проект у рамках Програми "Дніпро"  
Наукові публікації: 
Тези конференцій: 
Рікіконка для сортування Місто Назва тез | Назва конференції | Автор(и)
2013 Київ Енергетичні характеристики таутомеризації подвійним перенесенням протону вотосон-криківських пар основ ДНК, що містять модифікований цитозин: квантово-механічне дослідження
XII Міжнародна конференція з біоніки і прикладної біофізики
Горбовцова Н.В., Войтешенко І.С., Говорун Д.М.
2013 Севастополь Енергетичні характеристики таутомеризації вотсон-криківської пари основ ДНК, що містить модифікований цитозин. квантово-механічне дослідження
Актуальні питання біологічної фізики та хімії. БФФХ –2013
Горбовцова Н.В., Войтешенко І.С., Говорун Д.М.
2013 Севастополь КВАНТОВО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ГЕОМЕТРИЧНИХ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОВНОГО СІМЕЙСТВА МОДИФІКОВАНИХ ПАР НУКЛЕОТИДНИХ ОСНОВ m9Ade⋅m1Thy
Актуальні питання біологічної фізики та хімії. БФФХ –2013
Плоднік Д.П., Войтешенко І.С., Говорун Д.М.
2013 Київ Полное семейство гомоассоциатов 1-метилцитозина: квантово-механическое исследование
XII Міжнародна конференція з біоніки і прикладної біофізики
Глушенков А.Н., Говорун Д.Н.
2013 Севастополь Полное молекулярно-цвиттерионное семейство таутомеров 9-метилгуанина в вакууме: квантово-механическое исследование
Актуальные вопросы биологической физики и химии БФФХ-2013
Глушенков А.Н., Говорун Д.Н.
2013 Буковель Complete molecular-zwitterion 9-methylguanine tautomerism in different solvents: theoretical study
International Research and Practice Conference: Nanotechnology and nanomaterials
A.N. Glushenkov, D.N. Hovorun
2012 Київ Повне сімейство модифікованої пари нуклеотидних основ m1Thy⋅m9Ade, аналіз геометричних та енергетичних характеристик квантово-хімічними методами
Біоніки, біокібернетики та прикладної біофізики
Плоднік Д.П., Войтешенко І.С., Говорун Д.М.
Керівництво студентами: 
Рік вступу до магістратури ІВТ Студент | Тема дипломної роботи
2010 Волошина Інна Володимирівна
Фізико-хімічні механізми самоассоціації m¹Cyt
Керівництво аспірантами: 
Вступ Статус Дисертант | Тема
2012 1 рік навчання Плодник Д. П. Плодник Д. П.
Всеможливі гомо-гетероасоціати деяких пуринових та піримідинових нуклеотидних основ: квантово-хімічне дослідження
2011 2 рік навчання Проценко Ірина Олександрівна Проценко Ірина Олександрівна
Структурно-дінамічні властивості деяких біологічно активнихсполук: результати квантово-механічних длсліджень
2011 2 рік навчання Глушенков Андрій Миколайович Глушенков Андрій Миколайович
Біофізичні властивості гомо-та гетероасоціантів нуклеотидних основ: квантово-механічне дослідження
2011 2 рік навчання Литюга Олег Віталійович Литюга Олег Віталійович
Аналіз структурних механізмов специфічного та неспецифічного інгібування ДНК-полімераз різного походження
2010 3 рік навчання Горбовцова Наталія Володимирівна Горбовцова Наталія Володимирівна
Квантова поведінка біомолекул: неемпіричне кваново-механічне дослідження
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov